BJÖRNS LÖPARDAGBOK


Jag har börjat logga mina löparrundor i en mySql-databas. Resultatet presenteras här mha php-kod.
Min målsättning är att springa 100 mil på ett år (fram till 31/8 -07).

Hur går det - kommer jag att klara mitt mål? Svar ges nedan uppdelat per månad:

Månad Längd, kmTid
2006-09 108.8 07:52:34
2006-10 105.5 08:07:16
2006-11 82.8 06:21:09
2006-12 96.3 07:19:48
2007-01 102.5 08:12:22
2007-02 77.5 06:18:37
2007-03 117.0 08:42:35
2007-04 83.0 06:21:06
2007-05 80.5 06:09:38
2007-06 66.0 05:21:04
2007-07 72.0 05:42:37
2007-08 52.0 04:04:34

Totalt 1043.9 km sedan 1/9 -06 - Björn har -43.9 km kvar till målet.